Niezalogowany
zmień rozmiar:

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA 
OD 8 CZERWCA 2021 r.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o miejsce w szkole dla dziecka zapraszamy do wypełnienia w dniach od 8 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. wniosku na stronie internetowej:

https://uzupelniajaca-sp-knurow.nabory.pl/

 

Terminy podano w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 36/MCE/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

Rejestracja i logowanie na stronie zostaną udostępnione w pierwszym dniu składania wniosków
w procesie rekrutacji uzupełniającej, czyli 08.06.2021 o godzinie 8:00i trwa do 14 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.

 Rekrutacja ID: 133; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 0;